fbpx
Attractions in Labuan
1. Batu Manikar Beach
2. Pulau Papan
3. Mystery Chimney
Batu Manikar Beach Papan Island Mystery Chimney
4. Labuan Museum
5. Water Village
6. Tanjung Kubong Tunnel
Labuan Museum Water Village Tanjung Kubong Tunnel
7. Labuan Marine Park
8. Labuan Marine Museum
9. Labuan Peace Park
Labuan Marine Park Labuan Marine Museum Labuan Peace Park
10. WW II Memorial
11. Labuan Bird Park
12. Layang Layangan Beach
World War II Memorial Labuan Labuan Bird Park Layang-Layangan Beach
13. Pancur Hitam Beach
14. Pohon Batu Beach

Pancur Hitam Beach Pohon Batu Beach